TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Wystarczy opłacić pierwszy przelew do ZUS na kwotę minimum 250 zł
oraz dokonać płatności kartą debetową by odebrać 150 zł zwrotu na konto.

Gwarantujemy 0 zł za najważniejsze usługi
w koncie firmowym przez 24 miesiące

0

0

0

0

0

za otwarcie i prowadzenie rachunku

za internetowe przelewy krajowe w PLN (Elixir)

za wypłatę gotówki z bankomatów: Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A.

za wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu

za kartę debetową

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem standard i promocją „Proste konto i 150 zł zwrotu” są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie promocji „Proste konto i 150 zł zwrotu ”, dostępnych na www.mBank.pl/firmy/promocje/konto-standard-100-pln/ Promocja trwa od 2.11.2017 r. do 30.11.2017 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie zwane dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki: a) w okresie trwania promocji złożą wniosek o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem miejsc oznaczonych symbolem „Proste konto i 150 zł zwrotu”, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl, na stronach Partnerów, a także w placówkach banku, Punktach Obsługi mFinanse S.A. oraz za pomocą operatora mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, b) w okresie trwania promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego, c) w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dokonają płatności składki ZUS na kwotę minimum 250 zł z nowo otwartego rachunku bieżącego oraz w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dokonają płatności kartą debetową z tego rachunku bieżącego. . Z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały jakikolwiek rachunek bieżący firmowy dla danego numeru PESEL lub NIP do dnia 31.10.2017 r. Uczestnik promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego: a) prowadzenie rachunku za 0 zł, b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (Elixir), c) kartę debetową za 0 zł, d) 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronetu i BZ WBK S.A. na terenie Polski, e) 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku i Euronetu na terenie Polski. Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Dodatkowo Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki, otrzyma 150 zł jednorazowej premii za otwarcie rachunku bieżącego pod warunkiem dokonania płatności ZUS na kwotę min. 250 zł z tego rachunku bieżącego w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego oraz w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dokona płatności kartą debetową z tego rachunku bieżącego. Premia będzie wypłacona Uczestnikowi Promocji do 30 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik Promocji spełnił warunki do jej otrzymania. Premia zostanie przelana na rachunek bieżący prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji. Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2017 w kategorii „Najlepszy bank dla firm”.